Sochi
Popov - Fedorov
Ugolki: 31.Nc6! Rb7 32.Ne7+
Official website >>